Gezin - brussen

Waar kun je terecht?

Op Koers

is een programma dat brussen (8-14 jaar) ondersteunt; ook online voor jongeren (12-18 jaar)

Onze activiteiten

weekendkampen, activiteiten en bijeenkomsten

Psycholoog in je ziekenhuis of revalidatiecentrum

helpt kinderen om te gaan met de ziekte van hun brus en de gevolgen ervan

Psycholoog dichtbij huis

begeleidt brussen bij angst- en verwerkingsklachten of sombere gevoelens

Vaktherapie

begeleidt brussen in de vorm van creatieve, muziek-, dans-, drama- of psychomotorische therapie

Regelhulp

praktische website van de Rijksoverheid die je de weg wijst naar allerlei vormen van zorg en ondersteuning

Hersenletselteam

geeft advies en informatie en verwijst naar de juiste hulpinstanties dichtbij huis

Welke informatie is er?

Samen, niet alleen

herkenbare korte film over twee brussen en hun ervaringen (voor 6-12 jaar)

Brussenspinsels

zakboekje met gedichten en uitspraken van brussen, aandacht voor emoties en ruimte om zelf te schrijven (voor 10 jaar en ouder)

Bijzondere broer of zus

website voor brussen van kinderen met een chronische aandoening met informatie, forum en de mogelijkheid te mailen met een deskundige