Emoties & gedrag

Waar kun je terecht?

Op Koers

is een programma dat kinderen (8-18 jaar) die kanker hebben gehad ondersteunt; ook online voor jongeren (12-18 jaar)

Onze activiteiten

weekendkampen, activiteiten en bijeenkomsten

Psycholoog in je ziekenhuis of revalidatiecentrum

begeleidt je kind bij de verwerking en eventuele gedragsproblemen

Psycholoog dichtbij huis

begeleidt je kind bij angst- en verwerkingsproblemen, aanhoudende vermoeidheid of sombere gevoelens

Vaktherapie

begeleidt je kind in de vorm van creatieve, muziek-, dans-, drama- of psychomotorische therapie

Regelhulp

praktische website van de Rijksoverheid die je de weg wijst naar allerlei vormen van zorg en ondersteuning

Hersenletselteam

geeft advies en informatie en verwijst naar de juiste hulpinstanties dichtbij huis

Welke informatie is er?

KanjerKetting

helpt je kind de periode van behandeling te begrijpen en te verwerken

Skion-LATER

informatie over mogelijke gevolgen van de behandeling voor emoties en gedrag

Informatie voor kinderen

(prenten)boeken, dvd’s en spelmateriaal die je kind helpen bij de verwerking

Informatie voor jongeren

boeken, dvd’s en het magazine LēF die je kind helpen bij de verwerking