Onderwijs & leren

Waar kun je terecht?

Consulent van het regionale onderwijsadviesbureau

zorgt dat je kind thuis les kan krijgen en/of ondersteunt de school van je kind

Regionaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs

stemt met alle betrokkenen af over passende begeleiding en ondersteuning van je kind op school en in de klas

(Neuro)psycholoog in je ziekenhuis of revalidatiecentrum

volgt de verstandelijke en emotionele ontwikkeling van je kind en adviseert de school

Regelhulp

praktische website van de Rijksoverheid die je de weg wijst naar allerlei vormen van zorg en ondersteuning

MEE

helpt bij het regelen van onderwijs(begeleiding) en werk(begeleiding)

Handicap en studie

expertisecentrum dat hogescholen en universiteiten helpt het onderwijs aan studenten met een beperking toegankelijk te maken

Hersenletselteam

geeft advies en informatie en verwijst naar de juiste hulpinstanties dichtbij huis

Welke informatie is er?

Wat nu? Een leerling met kanker!

boek voor leerkrachten met overzichtelijke informatie en tips hoe ook na de behandeling een kind met kanker in de klas te begeleiden

Eigen webpagina ‘voor/over school’

informatie en handvatten voor ouders en leerkrachten met overzicht van ons lesmateriaal dat ook na behandeling bruikbaar is

Eigen lesmateriaal website

leskoffers voor verschillende leeftijden met informatie en lessuggesties voor leerkrachten en spel- en informatiemateriaal voor kinderen

BrainSTARS

biedt een educatief programma voor ouders, leerkrachten en begeleiders van een kind met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Onderwijsprotocol kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

signaleringslijst voor leerkrachten en begeleiders om specifieke aspecten van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij leerlingen te herkennen plus informatie en advies over onderwijs aan leerlingen met NAH

Het NAH boekje voor onderwijs

praktisch en overzichtelijk boekje met informatie over de gevolgen van NAH voor de verschillende ontwikkelingsdomeinen en per domein adviezen en tips voor leerkrachten

Breinstraat app

gratis app voor jongeren van 12-25 jaar met uitleg over de behandeling in ziekenhuis en revalidatiecentrum; ook school, vrienden en vrije tijd komen aan bod en je kunt je eigen hersenletselpaspoort maken

SpeelsBrein

een boek met informatie, tips en spelletjes om jonge kinderen (0-4 jaar) met kwetsbare hersenen te stimuleren. De spelletjes van SpeelsBrein zijn gratis te downloaden.