Onderwijs & leren

Waar kun je terecht?

Consulent van de educatieve voorziening in het kinderoncologisch centrum

geeft je kind les in het ziekenhuis en ondersteunt de school van je kind

Consulent van het regionale onderwijsadviesbureau

zorgt ervoor dat je zieke kind thuis les kan krijgen en/of ondersteunt de school van je kind

Regionaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs

stemt met alle betrokkenen af over passende begeleiding en ondersteuning van je kind op school en in de klas

Klassecontact

maakt het mogelijk dat je kind digitaal in de eigen klas aanwezig kan zijn

(Neuro)psycholoog in je ziekenhuis of revalidatiecentrum

volgt de verstandelijke en emotionele ontwikkeling van je kind en adviseert de school

Welke informatie is er?

Wat nu? Een leerling met kanker!

hét boek voor leerkrachten met overzichtelijke informatie en tips hoe om te gaan met een kind met kanker in de klas

Eigen webpagina over School

informatie en handvatten voor ouders en leerkrachten met overzicht van ons lesmateriaal

Eigen lesmateriaal website

leskoffers voor verschillende leeftijden met informatie en lessuggesties voor leerkrachten en spel- en informatiemateriaal voor kinderen

Het NAH boekje voor onderwijs

praktisch en overzichtelijk boekje met informatie over de gevolgen van NAH voor de verschillende ontwikkelingsdomeinen en per domein adviezen en tips voor leerkrachten

SpeelsBrein

een boek met informatie, tips en spelletjes om jonge kinderen (0-4 jaar) met kwetsbare hersenen te stimuleren. De spelletjes van SpeelsBrein zijn gratis te downloaden.